Kontoros praktika

 • 2018-09 mėn. Lietuvos Aukščiausiame Teisme bus nagrinėjamas advokato Modesto Sriubo prašymas atnaujinti administracinio nusižengimo bylą dėl ANK 61 straipsnio, numatančio neteisėtą vertimąsi sveikatinimo veikla, netinkamo aiškinimo ir taikymo.

 • 2017-08 mėn. advokatas Remigijus Rinkevičius suteikė teisinę pagalbą Ukrainos Respublikos piliečiui dėl Mėlynosios kortelės ("Blue Card") gavimo, kuri suteikė teisę asmeniui dirbti aukštos kvalifikacijos reikalaujantį darbą Lietuvos Respublikoje.

Kitos Naujienos

 • Advokatas Modestas Sriubas išklausė "Asmens duomenų apsauga sveikatos priežiūros sektoriuje. Duomenų apsaugos ypatumai, pagrindinės naujovės bei Bendrojo duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimas" kursus, pravestus MRU profesoriaus. 
 • Pacientų ir jų atstovų dėmesiui - pasitark su medicinos advokatu nemokamai!!! Advokatas Modestas Sriubas suteikia pirminę žodinę (iki 30 min.) pacientui (ar jo atstovui) nemokamą konsultaciją dėl pacientui asmens sveikatos priežiūros įstaigos (jos gydytojų, specialistų) padarytos žalos atlyginimo!!! Susisiekite su advokatu telefonu 86 47 27 618 dėl konsultacijos datos ir laiko.
 • Advokatas Modestas Sriubas 2017 m. dalyvavo LNK laidoje "Yra, kaip yra", kurioje buvo nagrinėjamos medicinos (sveikatos teisės) praktikos probleminiai atvejai ir galimi jų sprendimai. Daugiau: http://lnkgo.alfa.lt/visi-video/yra-kaip-yra-16/ziurek-yra-kaip-yra-402 
 • 2015-04-17 kontoros kolektyvą papildė šeimos ir civilinės teisės specialistė advokato padėjėja Salvja Sriubienė, dirbusi Valstybinėje vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje prie SADM.
 • 2014-11-15 advokatas Modestas Sriubas skaitė pranešimus sveikatos teisės temomis Lietuvos teisininkų draugijos organizuoto projekto "Petro Leono akademija" dalyviams.
 • 2014-04 Savivaldybėms užsienio investicijų nereikia: advokato padėjėjo T. Seikalio straipsnis.
 • Viešieji pirkimai Lietuvoje: prieš 70 metų ir dabar advokato padėjėjo T. Seikalio straipsnis.
 • Greitos ir patogios skyrybos ne tik vilniečiams! Advokatų kontora parengs ir pateiks teismui procesinius dokumentus dėl santuokos nutraukimo abipusiu sutuoktinių sutikimu pagal Jūsų šeimos atvejį. Jei neturėsite visų reikiamų dokumentų, mes surinksime juos už papildomą mokestį.
 • 2014-02 Advokato padėjėjas T. Seikalis buvo pakviestas skaityti seminarų viešųjų pirkimų tema Finansų ministerijos mokymo centre, kuris atsakingas už valstybės tarnautojų mokymą. Taip pat T. Seikalis vedė seminarų ciklą Lietuvos savivaldybių švietimo centruose.
 • 2014-02 advokato padėjėjas T. Seikalis sėkmingai atstovavo klientui ginčuose dėl mokinių nemokamo maitinimo viešojo pirkimo sąlygų ir procedūrų. Mokinių maitinimo paslaugų srityje konkuruoja vietiniai smulkieji verslininkai ir stambios nacionalinės bendrovės.
 • 2013 m. rugsėjo mėn. advokato padėjėja I. Rudinskaitė papildė kontoros kolektyvą.
 • 2013-07 Kontoros advokatai rengia klientams ieškinius ar skundus dėl darbo užmokesčio dalies priteisimo vadovaudamiesi Konstitucinio Teismo 2013-07-01 nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatų, kuriomis nustatyti sumažinti valstybės tarnautojų ir teisėjų atlyginimai valstybėje susidarius itin sunkiai ekonominei, finansinei padėčiai, atitikties Lietuvos Respublikos konstitucijai“.
 • 2013-01 Advokato M. Sriubo naujas mokslinis straipsnis „Paciento teisės į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas turinio ypatumai Lietuvoje“ skelbtas žurnale „Teisės problemos“, Nr. 2013/1 (79).
 • 2013-05 T. Seikalis įgijo advokato padėjėjo teisinį statusą. Advokato padėjėjas papildė advokato kontoros kolektyvą ir sustiprino klientų interesų atstovavimą savo žiniomis ir patirtimi viešųjų pirkimų teisės srityje.
 • Nuo 2013 m. sausio mėn. sveikatos savaitraštyje „Lietuvos sveikata“ advokatas M. Sriubas konsultuoja šio leidinio skaitytojus sveikatos teisės (administracinėse, civilinėse ir baudžiamosiose bylose) klausimais.
 • Jau greitai pateiksime nemokamą ir universalią Informuoto paciento sutikimo formą kartu su rekomendacijomis, kuri atitiks Sutikimo dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo formos reikalavimų aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010-03-08 įsakymu Nr. V-184 (Žin., 2010, Nr. 30-1392), reikalavimus.
 • Asmens sveikatos priežiūros įstaiga privalo tinkamai valdyti skundų srautą, išnagrinėti per įstatyme nustatytą terminą ir t. t. Advokatas M. Sriubas pateikia nemokamą Pacientų skundų nagrinėjimo tvarkos aprašą, kuris atitinka Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. V-338, 6.3 punktą.
 • Advokato M. Sriubo rengti moksliniai straipsniai, kurie publikuoti:
 • Informuoto paciento sutikimo pažeidimo atvejai // Teisės problemos. 2011, Nr. 1(71), p. 29-58.
  Paciento teisių pažeidimų nagrinėjimas Lietuvoje // Teisės problemos. 2010, Nr. 1(67), p. 119-139. 
  Paciento teisių užtikrinimo ir pareigų įtvirtinimo problemos Lietuvoje // Justitia. 2009, Nr. 1(71), p. 37-52. 
  Paciento teisių ir pareigų reglamentavimas Lietuvoje // Justitia. 2008, Nr. 1(67), p. 27-39.
 • 2012-11-07 advokatas M. Sriubas dalyvavo praktinėje konferencijoje „Teisė medicinoje“ ir skaitė pranešimus temomis: Paciento teisės į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas turinys Lietuvoje bei Asmens sveikatos priežiūros licencijavimo ypatumai ir perspektyvos.
 • Nuo 2012 m. advokato kontoroje advokato veikla pradėjo verstis advokatas M. Sriubas. Advokatas nuo 2006 m. dirbo Valstybinės medicininio audito inspekcijos ir Valstybinės akreditavimo sveikatai priežiūros veiklai tarnybos Teisės skyriuose teisininku.
 • 2011-11 Naujas kontoros adresas.
 • 2010-03 atnaujinta rinkevicius.eu svetainė.
 • 2008-11 sukurtas adresas rinkevicius.eu.
 • 2008-03 R. Rinkevičius – praktikuojantis advokatas.
 • Nuo 2004 m. doktorantūra Mykolo Romerio universitete.
 • 2004-05 publikacija žurnale „Vadovo pasaulis“, tema „Atvirojo kodo privalumai ir trukumai“.
 • 2003-11 pranešimas Infobalt parodoje tema „Atvirojo kodo programų teisinis reglamentavimas".